QueerZagreb

22.5.2017
18:30
Trg bana J. Jelačića

23.5.2017
18:30
Dizajn cvijeća, Šekoranja, Dežmanova 1

Vlasta Delimar (HR)

Pravo na orgazam u 60-ima
Right to orgasm in the 60s

scroll down for english
Pravo na orgazam u 60-ima je performans koji, po riječima umjetnice, izražava ono što se mnogi ne usude izreći. Kroz desetljeća prisutnosti na likovno-performerskoj sceni u Hrvatskoj, ali i u svijetu, Delimar se susretala s raznim kulturološkim raznolikostima po pitanju seksualnosti i društvenih normi. Performans ukazuje na važnost seksualnog života i uživanja u istom u tzv. poznim godinama, na što se i sama umjetnica osvrće jer se u njima i nalazi.

Tijelo kao likovni izraz, kroz razne medije, oduvijek je bilo baza njezina djelovanja, a seksualnost jedna od tema. I s ovim performansom Delimar se vraća u javni prostor koji je ponuđen svima – na ulice – i u izloge galerija koji gledaju na prostor ulice i glavnog zagrebačkog trga. Javni prostor tim činom postaje poligon za neposrednu komunikaciju između autorice i publike kroz vrlo konkretnu, svima zajedničku temu.


Vlasta Delimar multimedijalna je umjetnica iz Zagreba. Godine 1977. završava Školu primijenjene umjetnosti te upoznaje Željka Jermana i umjetnike iz Grupe šestorice. Godine 1978. započinje zajednički život s Jermanom s kojim uči sve o fotografiji i sudjeluje u osnivanju art časopisa MAJ-75. Godine 1979. izvodi prvi performans s Jermanom u Zagrebu, 1980. izvodi prvi samostalni performans, a 1981. godine postavlja prvu samostalnu izložbu. Za ratnog perioda od 1991. do 1995. godine ne stvara ništa. Godine 1997. dobiva stipendiju ArtsLinka (Buffalo, SAD), a 1999. započinje projekt "Razgovor s ratnikom ili žena je nestala". Voditeljica je umjetničke organizacije „Moja zemlja, Štaglinec“. Ne podržava identifikaciju ili pripadnost bilo kojoj ideologiji, religiji, političkoj stranci ili državi. Zalaže se za ljudska prava, slobodu individue, poštivanje različitosti i prirode. Ne podržava identifikaciju ili pripadnost bilo kojoj ideologiji, religiji, političkoj stranci ili državi. Zalaže se za ljudska prava, slobodu individue, poštivanje različitosti i prirode.english

RIGHT TO ORGASM FOR 60+ is a performance which, according to the artist, expresses what many do not dare say. BEing present for decades in the visual art and performance scene in Croatia and internationally Delimar dealt with various cultural and social norms related to sexuality. This performance talks about the importance of sex life and its enjoyment later in life, in the so called older age. Body as a tool for a variety of media has always been the base of her activity and sexuality was one of the topics she often touched upon. With this performance Delimar returns to the public space and makes her art available to everyone. She is positioning it in gallery windows overlooking the space of the street and the main square. With this act public space becomes a testing ground for direct communication between author and audience discussing an issue common to all of us.

Vlasta Delimar is a multimedia artist from Zagreb. In 1977 she graduated from the High School of Applied Arts and met Jerman and artists from the Group of Six. In 1978 she began a life together with Jerman from who she learns all about photography and she also participated in the founding of the art magazine MAY-75. In 1979 she performed her first performance tpgether with Jerman in Zagreb. In 1980 she performed the first solo performance and in 1981 had her first solo exhibition. In the war period from 1991 to 1995 she did not create anything. In 1997 she received a scholarship ArtsLink (Buffalo, USA) and in 1999 started the project "Conversation with the Warrior or the Woman is Gone." She is the head of the art organization "My country Štaglinec". Delimar does not support the identification or affiliation to any ideology, religion, political party or country. She advocates for human rights, freedom of the individual, respect for diversity and nature.